Jobba hos oss

Vill du jobba hos oss? Då ska du läsa det här!
Vårt arbete syftar till att skapa nöjda kunder, medarbetare och ägare.
Genom ständiga förbättringar och genom att arbeta enligt våra värderingar och uppförandekoder skapar vi produkter och tjänster som stärker vår konkurrenskraft.
Vi jobbar som ett lag mot samma mål med kunden i fokus.
Vi arbetar enligt Nybergs delis produktionssystem där Lean ingår.
Lean utgår från idén att ständigt finna smartare arbetssätt inom företagets alla delar.

Våra värderingar
Vi på Nybergs deli har arbetat fram en värdegrund som visar vad vi står för. Lärande, Hänsyn och Lyhördhet är grundläggande i våra relationer både med varandra och vår omvärld.

Våra principer för hur vi ska arbeta
Vi har en vision och en strategisk plan med mål på kort- och lång sikt. Genom att ständigt arbeta med förbättringar når vi stabilitet i vårt arbetssätt, vilket gör att vi kan utvecklas på lång sikt. Vi sätter standarder och följer dem och utvecklar nya standarder.

Aktuella tjänster

Medarbetare till produktionen

Så här gör du spontanansökan
Din ansökan skall innehålla uppgifter om vilken tjänst du söker, ett personligt brev, ditt CV samt minst två referenser.

Skicka din ansökan till: jobb@nybergsdeli.se

Eller skriv till
Att: Rekryteringsansvarig
Olle Nyberg Chark AB
Styckmästargatan 7
SE-121 62 Johanneshov

Märk ditt brev med ”Arbetsansökan”

Kommentera