Miljöpolicy

Som ett led i miljöarbetet har Stockholms stad tagit initiativ till Klimatpakten, som är ett unikt samarbete mellan staden och näringslivet. Nybergs deli är ett av företagen som är med. Syftet med Klimatpakten är att erbjuda en arena för företag att lyfta fram goda exempel och nya spännande lösningar för minskad klimatpåverkan. Läs mer på Stockholms stads webbplats.

Nybergs delis miljöpolicy i punktform

  • Vi skall hushålla med naturresurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
  • Vi skall prioritera miljövänliga material och arbetsmetoder.
  • Vi skall minska på förbrukningen av material som har negativ miljöpåverkan.
  • Vi skall engagera och utbilda våra medarbetare i miljöarbetet.
  • Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Vi skall möta våra kunders krav och önskemål i miljöfrågor.

Kommentera