Hållbarhet

Miljöpolicy

Nybergs Deli strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle för människor, djur och natur. Vi tar ansvar för hela värdekedjan genom att ständigt förbättra vårt resursutnyttjande och arbeta för en säker och effektiv arbetsmiljö där socialt ansvarstagande är en självklarhet. Våra produkter har rätt kvalitet, är goda, säkra och stimulerar till en mer varierad kost! Vi är också medlemmar i Klimatpakten, den kan du läsa mer om här - Stockholms klimatpakt

Nybergs delis miljöpolicy i punktform

  • Vi skall hushålla med naturresurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
  • Vi skall prioritera miljövänliga material och arbetsmetoder.
  • Vi skall minska på förbrukningen av material som har negativ miljöpåverkan.
  • Vi skall engagera och utbilda våra medarbetare i miljöarbetet.
  • Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Vi skall möta våra kunders krav och önskemål i miljöfrågor.

Kvalitetscertifiering

BRC Global Standard – for Food Safety

Nybergs deli är sedan 2003 certifierade för BRC Global Standard – for Food Safety.

Standarden är godkänd av Global Food Safety Initiative, vilket är en sammanslutning av världens största livsmedelsproducenter. Den är därmed godkänd och accepterad över hela världen och är idag ett krav från de stora detaljhandelskedjorna.

På en anläggning som arbetar efter BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety ställs det mycket höga krav på fabriken och tillverkningsprocessen. Tillverkningen övervakas och styrs hela tiden med löpande kvalitets- och hygienkontroller. Alla våra produkter kan identifieras och spåras. Konsumentförpackningarna är därför märkta med unika batch-nummer som gör det möjligt att spåra ingredienser och råvaror tillbaka genom hela tillverkningsprocessen. Allt detta för att du som konsument ska känna dig trygg och kunna lita på att du har fått den produkt och kvalitet som du har betalat för.

En godkänd och certifierad anläggning granskas årligen av ett ackrediterat certifieringsorgan där det kontrolleras om företaget har klarat av sitt kvalitetsarbete och följt sina åtaganden vad gäller kvalitet och lagenlighet.

BRC Standarden är uppdelad i sju områden som anläggningen ska leva upp till för att bli certifierad.

1. Högsta ledningens åtagande och ständiga förbättringar

2. Hazard Analysis Critical Control Points-system (Riskanalys, kunskaper och hantering av mikrobiologiska, kemiska och fysiska hälsofaror)

3. Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet (dokumenterade rutiner för att kunna tillverka säkra och lagliga produkter. Ledningens åtaganden och ständiga förbättringar)

4. Krav på anläggningen

5. Produktstyrning (produktutformning och analyser)

6. Processtyrning (styrning av tider och temperaturer för ett säkert flöde, kontroll av mätutrustning och tillverkningsprocess)

7. Personal (kompetens, utbildning i kvalitet och hygien)

Läs mer BRC Global Standards

Se certifikat för 2018-2019