Hållbarhet

Gråpall

Som en naturlig del i vårt hållbarhetsarbete, har vi gått över till Gråpall och därav minskar vi vårt CO² utsläpp med 2 220 ton per år.

Hållbarhet

Miljöpolicy

Vi strävar alltid efter att bidra till ett så hållbart samhälle som möjligt,  för både människor, djur och natur. Vi tar vårt ansvar för hela värdekedjan genom att ständigt förbättra vårt resursutnyttjande och att alltid arbeta för en säker och effektiv arbetsmiljö, där socialt ansvarstagande är en självklarhet. Våra produkter har bra kvalitet och är goda men även säkra och stimulerar till en mer varierad kost! Vi är medlemmar i Klimatpakten och vill du veta mer om den, gå in i länken här - Stockholms klimatpakt

Nybergs delis miljöpolicy i punktform

  • Vi skall hushålla med naturresurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
  • Vi skall prioritera miljövänliga material och arbetsmetoder.
  • Vi skall minska på förbrukningen av material som har negativ miljöpåverkan.
  • Vi skall engagera och utbilda våra medarbetare i miljöarbetet.
  • Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Vi skall möta våra kunders krav och önskemål i miljöfrågor.
recycling-304974_640

Hållbarhet

Kvalitetscertifiering

BRC Global Standard – for Food Safety

Nybergs deli är sedan 2003 certifierade för BRC Global Standard – for Food Safety.

Vår tillverkning övervakas och styrs av löpande kvalitets- och hygienkontroller. Alla våra produkter märks även med ett batch-nummer, vilket betyder att en produkt kan identifieras och spåras genom hela tillverkningsprocessen, allt för att du som konsument ska känna dig trygg och kunna lita på att du har fått den produkt och kvaliteten du betalat för.

En godkänd och certifierad anläggning granskas årligen, där kontrolleras det om företaget klarat av sitt kvalitetsarbete och följt sina åtaganden vad gäller kvalitet och lagenlighet.

BRC Standarden är uppdelad i sju områden som anläggningen ska leva upp till för att bli certifierad.

1. Högsta ledningens åtagande och ständiga förbättringar

2. Hazard Analysis Critical Control Points-system (Riskanalys, kunskaper och hantering av mikrobiologiska, kemiska och fysiska hälsofaror)

3. Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet (dokumenterade rutiner för att kunna tillverka säkra och lagliga produkter. Ledningens åtaganden och ständiga förbättringar)

4. Krav på anläggningen

5. Produktstyrning (produktutformning och analyser)

6. Processtyrning (styrning av tider och temperaturer för ett säkert flöde, kontroll av mätutrustning och tillverkningsprocess)

7. Personal (kompetens, utbildning i kvalitet och hygien)

Läs mer BRC Global Standards